BI.I.271.15.2022 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert na zadanie:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim- budowa basenów zewnętrznych”
6 grudnia 2022