BI.I.271.15.2022 Odpowiedzi na pytania- NR 3 na zadanie:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim- budowa basenów zewnętrznych”
12 grudnia 2022