BI.I.271.15.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania pn.:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim- budowa basenów zewnętrznych”
16 grudnia 2022