BI.I.271.15.2022 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim- budowa basenów zewnętrznych”
16 grudnia 2022