BI.I.271.14.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”
20 grudnia 2022