Platforma zakupowa Gminy Radomyśl Wielki

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wszelkie ogłoszenia o nowych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Radomyśl Wielki publikowane są na Platformie Zakupowej Gminy Radomyśl Wielki

Platforma dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/radomyslwielki

2 lutego 2023