Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r.

Wypełniony  wniosek (uwaga! obowiązuje nowy wzór wniosku) wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim  - biuro obsługi (na parterze budynku)
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

Wszelkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu  oraz można znaleźć na stronie : Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu: Zwrot podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa rolniczego) - Gmina Radomyśl Wielki (radomyslwielki.pl)

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5