Zwrot podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa rolniczego)

Podstawa prawna:

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 Biuro Obsługi Klienta (Parter)

Osoby  odpowiedzialne:

Inspektor Stanisław Juras i Inspektor Alicja Soboń

I piętro, pok. 18, tel. 14 680 70 59

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [pobierz]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [pobierz]

Faktury stanowiące zakup oleju napędowego:

Faktury stanowiące zakup oleju napędowego:

 I półrocze –  od  1 sierpnia ubiegłego roku  do 31 stycznia bieżącego  roku

 II półrocze – od  1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski  przyjmowane są w terminie  od 1 luty do 28 luty i od 1 sierpień do 31 sierpień.

Dodatkowe informacje:

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 lutego danego roku)
oraz
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni
5,84 zł dla świń


Decyzje ustalające limit oraz kwotę zwrotu wydane zostaną w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wypłaty odbywają się przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 I półrocze w miesiącu  kwietniu

 II półrocze w miesiącu październiku