Zwrot podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa rolniczego)

Podstawa prawna:

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 846, z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 Wydział Podatków i Opłat

Osoby  odpowiedzialne:

Inspektor Stanisław Juras i Inspektor Alicja Soboń

I piętro, pok. 18, tel. 14 680 70 59

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [pobierz]

Faktury stanowiące zakup oleju napędowego:

Faktury stanowiące zakup oleju napędowego:

 I półrocze –  od  1 sierpnia ubiegłego roku  do 31 stycznia bieżącego  roku

 II półrocze – od  1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski  przyjmowane są w terminie  od 1 luty do 28 luty i od 1 sierpień do 31 sierpień.

Dodatkowe informacje:

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 lutego danego roku)
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Decyzje ustalające limit oraz kwotę zwrotu wydane zostaną w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wypłaty odbywają się przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 I półrocze w miesiącu  kwietniu

 II półrocze w miesiącu październiku