Podatek od środków transportu

 

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019.1170 z późn. zm.), osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielem środków transportowych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, są obowiązane składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat

Osoba odpowiedzialna:

Kierownik Wydziału Joanna Wrzesień

I piętro, pok. 14, tel. 14 680 89 01

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała nr LX/455/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

Uchwała nr XLIX/364/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/270/21 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/20 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

UCHWAŁA NR XIV/105/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

 

 


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2018 roku

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017.1785 z późn. zm.), osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielem środków transportowych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, są obowiązane składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Finansowy i Podatków

Osoba odpowiedzialna: Joanna Cichoń

I piętro, pok. 10, tel. 14 680 70 54

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

Uchwała nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Deklaracja na podatek od środków transportu (POBIERZ)

Załącznik do deklaracji DT-1 (POBIERZ)

 


 

UCHWAŁA NR XX/181/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

 

Od 1 stycznia 2016 roku

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014.849 z późn. zm.), osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielem środków transportowych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, są obowiązane składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Finansowy i Podatków

Osoba odpowiedzialna: Joanna Cichoń

I piętro, pok. 10, tel. 14 680 70 54

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

UCHWAŁA Podatek od środków transportu na 2016 rok

Deklaracja na podatek od środków transportu (POBIERZ)

Załącznik do deklaracji DT-1 (POBIERZ)

 


Lata ubiegłe

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 10.95.613 z późn. zm.), osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielem środków transportowych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, są obowiązane składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowy i Podatków
Osoba odpowiedzialna: inspektor Anna Jachym
I piętro, pok. 19, tel. (014) 681 91 21 wew. 127
Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

UCHWAŁA Podatek od środków transportu na 2015 rok 

Deklaracja na podatek od środków transportu (POBIERZ lata ubiegłe)

Załącznik do deklaracji DT-1 (POBIERZ lata ubiegłe)