Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, najważniejsze zmiany to:

- obowiązek segregacji odpadów komunalnych:

- zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odtąd będzie naliczana   od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19zł od osoby miesięcznie , w przeciwnym wypadku 23 zł od osoby miesięcznie.

Zasady segregacji odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów na lata 2023-24:

Nowe zasady segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów na lata 2023-24 dla miejscowości: Radomyśl Wielki, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec

Harmonogram wywozu odpadów na lata 2023-24 dla miejscowości: Partynia, Pień, Podborze, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki (Od 01.04.2022 r.)

Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne o ilości pojemników o określonej pojemności miesięcznie:

Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne o ilości pojemników o określonej pojemności miesięcznie

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (POBIERZ)

Oświadczenie o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej  (POBIERZ)

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz 888 z póżn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Stanisław Juras, Inspektor Alicja Soboń

I piętro, pok. 18, tel. 14 680 70 59

Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt-pt  7.30 - 15.30

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki złożona osobiście, przesłana pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Czas załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki

 

UWAGI:

1.W przypadku niezamieszkiwania osoby zameldowanej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej;

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wymagane jest oświadczenie o ilości pojemników o określonej pojemności.