Bez podwyżek za odpady i z dopłatą do ścieków

Powiększ
Bez podwyżek za odpady i z dopłatą do ścieków
W wielu polskich gminach następują kolejne wzrosty opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tymczasem w naszej gminie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych podwyżek nie będzie.

Władze gminy zdecydowały, że przez najbliższy rok nadal będzie obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Przypomnijmy więc, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w sposób selektywny. Opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki za gospodarowanie odpadami ustaloną w kwocie 23 zł miesięcznie na osobę. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym kwota ta jest pomniejszona i wynosi 19 zł miesięcznie na osobę.

Natomiast, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny musi uiścić podwyższoną opłatę w wysokości 69 zł miesięcznie na osobę.

Harmonogram wywozu odpadów do 31 marca 2023 r. dla wszystkich miejscowości Gminy Radomyśl Wielki znajduje się na: https://radomyslwielki.pl/obsluga-interesantow/ochrona-srodowiska/system-gospodarki-odpadami-od-1-kwietnia-2020.html

Warto również dodać, że Rada Miejska w Radomyślu Wielkim podjęła uchwałę wprowadzającą dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim dla I taryfowej grupy odbiorców usług - w wysokości 0,72 zł netto. Oznacza to tańsze opłaty za korzystanie z kanalizacji. Dopłata obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

28 marca 2022