System gospodarki odpadami od 1 kwietnia 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, najważniejsze zmiany to:

- obowiązek segregacji odpadów komunalnych:

- zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odtąd będzie naliczana   od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19zł od osoby miesięcznie , w przeciwnym wypadku 23 zł od osoby miesięcznie.

Nowe zasady segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Radomyśl Wielki 2021-22

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/144/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomści zamieszkałych

Uchwała nr XVII/135/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XVII/138/2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/133/2020 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkalych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

W związku z ogłoszonym stanem epidemii deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić, a termin i sposób złożenia deklaracji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim - telefon: 14 6807059, 14 6808901.