System gospodarki odpadami od 1 kwietnia 2020

Od dnia 1 kwietnia w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi , najważniejsze zmiany to:

- obowiązek segregacji odpadów komunalnych:

- zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odtąd będzie naliczana   od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19zł od osoby miesięcznie , w przeciwnym wypadku 23 zł od osoby miesięcznie

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres od 1-04-2020 do 31-03-2021 wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych będzie dostarczony przez pracowników MPGK Mielec

Nowe zasady segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Radomyśl Wielki

Utrudniony dojazd harmonogram 2020 Radomyśl Wielki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020

W związku z ogłoszonym stanem epidemii deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić ale termin i sposób złożenia deklaracji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim - telefon: 14 6807059,  14 6808901