System gospodarki odpadami od 1 kwietnia 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, najważniejsze zmiany to:

- obowiązek segregacji odpadów komunalnych:

- zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odtąd będzie naliczana   od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19zł od osoby miesięcznie , w przeciwnym wypadku 23 zł od osoby miesięcznie.

Nowe zasady segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Radomyśl Wielki 2021-22

W związku z ogłoszonym stanem epidemii deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić, a termin i sposób złożenia deklaracji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim - telefon: 14 6807059, 14 6808901.