System gospodarki odpadami od 1 kwietnia 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, najważniejsze zmiany to:

- obowiązek segregacji odpadów komunalnych:

- zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odtąd będzie naliczana   od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości: jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stawka wyniesie 19zł od osoby miesięcznie , w przeciwnym wypadku 23 zł od osoby miesięcznie.

Zasady segregacji odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów na lata 2024-25:

Nowe zasady segregacji odpadów

Harmonogram wywozu odpadów na lata 2024-25 dla miejscowości: Radomyśl Wielki, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec

Harmonogram wywozu odpadów na lata 2024-25 dla miejscowości: Partynia, Pień, Podborze, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki (Od 01.04.2022 r.)

Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne o ilości pojemników o określonej pojemnośći miesięcznie:

Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne o ilości pojemników o określonej pojemnośći miesięcznie

Uchwały:

Uchwała nr XVIII/144/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIX/293/22 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczonej do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomści zamieszkałych

Uchwała nr XVII/135/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XVII/138/2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/133/2020 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkalych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

 

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl Wielki prowadzony jest przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim

ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki, tel. 14 6819601      

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radomyślu Wielkim zlokalizowany jest w Radomyślu Wielkim przy ulicy Kościuszki (dawna oczyszczalnia ścieków, obok supermarketu MRÓWKA) i czynny jest we:

wtorki w godzinach 7.00 – 16.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-14.00

Informacje o odpadach tam przyjmowanych  dostępne są w broszurce: „Gospodarka odpadami w pigułce” (www.radomyslwielki.pl nowy system gospodarki odpadami).

 

Do pobrania:
Informacja o podmiotach
Informacja o miejscach zagospodarowania
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2022r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2021 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2020r
Informacja o poziomach odzysku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2019 r.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2017 r.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2012r.