Usuwanie azbestu

 

Uchwała Nr XXII/159/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2009-2032" (Pobierz)

 

Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad i trybu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Radomyśl Wielki (Pobierz) ,

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 19/2009 - Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki (Pobierz)

 

NOWA Uchwała Nr XIVI/82/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radomyśl Wielki na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032" (Pobierz)

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIVI/82/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia w/w programu (Pobierz)

 

GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU (Pobierz)

 

Graficzne rozmieszczenie azbestu na terenie GMINY RADOMYSL WIELKI (Pobierz)

 

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Wydział ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

inspektor Małgorzata Wiktor.

parter, pok. 5, tel. 14 680 89 16

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30