Rekrutacja do projektu "Przyjazny internet"

Powiększ
Rekrutacja do projektu "Przyjazny internet"
Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu "Przyjazny internet" – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Radomyśl Wielki w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

 1. Rodzic w internecie
 2. Mój biznes w sieci;
 3. Moje finanse i transakcje w sieci;
 4. Działam w sieciach społecznościowych;
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog);
 6. Rolnik w sieci;
 7. Kultura w sieci;

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych) będą realizowane od poniedziałku do niedzieli (4 dni x 4 godziny).

Planowanie rozpoczęcie szkoleń: kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji szkoleń – na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy nie uczestniczyli wcześniej w innych szkoleniach w ramach tego projektu. Osoby zainteresowane udziałem mogą składać kompletnie wypełnione dokumenty w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pok. 20 (GZEAS). Po otrzymaniu zgloszeń, koordynator skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminow i miejsca szkolenia.

Zasady rekrutacji określa: Regulamin rekrutacji - pobierz.

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie; - pobierz PDF ; pobierz WORD
 2. Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osoby przystępującej do Projektu; - pobierz PDF ; pobierz WORD
 3. Załącznik nr 2 – Dodatkowy kwestionariusz osobowy kandydata do Projektu; - pobierz PDF ; pobierz WORD
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu Projektu Beneficjenta; - pobierz PDF ; pobierz WORD
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego; - pobierz PDF ; pobierz WORD
 6. Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego; - pobierz PDF ; pobierz WORD

Więcej informacji uzyskać można u Koordynatora Projektu: Andrzej Przybyszewski, 14 68 07 062 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim lub pod adresem email: e- misja@radomyswielki.pl.

11 kwietnia 2019