Sprawdź co wiesz o naszej historii

Powiększ
Sprawdź co wiesz o naszej historii
11 listopada odbędzie się VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej „Polska Niepodległa” pod patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego, Narodowego Centrum Kultury, Starosty Powiatu Mieleckiego i Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

 

- Po raz szósty z okazji Święta Niepodległości organizujemy zmagania dotyczące naszej historii z czasów rodzącej się niepodległości Rzeczpospolitej. Odbędą się one w formule otwartej. Zapraszamy więc wszystkich miłośników historii bez względu na wiek i wykształcenie do wspólnej zabawy oraz upamiętnienia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczestników, nie tylko laureatów, przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody – mówi organizator testu Krzysztof Babiarz z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

Cztery rundy pytań

Konkurs odbędzie się w sobotę, 11 listopada br., o godz. 17.00 w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Radomyślu Wielkim (ul. Ogrodowa 1). Na uczestników będzie czekał test wyboru składający się z czterech tur:

1 tura pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

2 tura pytań z trzema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

3 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

4 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (jedna lub dwie odpowiedzi prawidłowe; każda prawidłowa odpowiedź – to jeden punkt; w przypadku zaznaczenia dobrej i błędnej odpowiedzi w jednym pytaniu – zero punktów).

Czas na napisanie Testu to ok. 30 minut. Po teście odbędzie się Koncert Niepodległościowy przygotowany przez Szkołę Muzyczną w Radomyślu Wielkim (będzie to czas na sprawdzenie testów).

Atrakcyjne nagrody

Wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 18.45. Jury dokona oceny Testu i ustali laureatów oraz wyróżnionych wedle kryterium liczby punktów otrzymanych przez poszczególnych uczestników Testu w trzech kategoriach wiekowych - uczniowie szkół podstawowych; uczniowie szkół ponadpodstawowych; dorośli. Nagrody dla laureatów z miejsc 1-3 to vouchery finansowe i książki historyczne, wyróżnieni otrzymają książki historyczne, gry edukacyjne i gadżety od fundatorów.

O co zapytają organizatorzy?

W teście organizowanym przez Urząd Miejski i SCKiB znajdą się pytania dotyczące historii Polski z lat 1914-1922, z następującej tematyki:

- kształtowanie się granic II RP: m.in. plebiscyty, powstania, wojna polsko-bolszewicka, wojna polsko-ukraińska, najważniejsze postanowienia wobec Polski na konferencji pokojowej w Wersalu;

- najważniejsze postacie sceny politycznej i wojskowej (m.in. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Haller, Rozwadowski);

- najważniejsze polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej (podstawowe informacje);

- mocarstwa i zaborcy wobec Polski w czasie I wojny światowej;

- konstytucja marcowa – najważniejsze postanowienia; władze II RP (naczelnik państwa, rząd, prezydent);

- legioniści związani z Radomyślem Wielkim (https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/legionisci-z-terenu-gminy.html)

Plakat promujący VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej „Polska Niepodległa”

25 października 2023