Działki w strefie przemysłowej w Podborzu na sprzedaż

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłosił wykaz nieruchomości do sprzedaży wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Znalazły się w nim dwa obszary o powierzchni 2,66 ha i 0,93 ha, które znajdują się w tworzonej przez Gminę Radomyśl Wielki strefie przemysłowej w Podborzu.

Wykaz nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

15 stycznia 2021