Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informacja o przygotowaniu wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Kościuszki 3” dla terenu położonego w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że przygotowana została wstępna koncepcja miejscowego planu zagospodarowania „Osiedle Kościuszki 3” dla terenu położonego w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Partynia: Koncepcja "Osiedle Kościuszki 3"

Wszelkie wnioski oraz uwagi do powyższej koncepcji proszę kierować do dnia 10.12.2021 r. drogą pocztową, poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólnego do Urzędu, drogą mailową pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl

         

Sekretarz Gminy

mgr Maria Należna

26 listopada 2021