Tryb małych zleceń - bieżące oferty

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Noworoczne spotkania profilaktyczne:
  • „Babciu, Dziadku – bądźcie ostrożni”
  • „Wycieczka uczy, bawi i wychowuje”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Noworoczne spotkania profilaktyczne: - „ Babciu, Dziadku – bądźcie ostrożni”, - „ Wycieczka uczy, bawi i wychowuje”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pisemne uwagi na temat przedstawionej oferty. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@radomyslwielki.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Termin zgłaszania uwag mija 10.01.2023 r.

Treść oferty

Formularz - uwagi do oferty

3 stycznia 2023