„Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Umowa dotacji nr 36/2013/ Wn09/OW – OC/D z dnia 18 stycznia 2013 roku

Umowa pożyczki  nr 37/2013/ Wn09/OW – OC/P z dnia 18 stycznia 2013 roku.

W ramach projektu zostało wybudowanych 68 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  w tym :

w miejscowości Janowiec- 52 szt.

W miejscowości  Partynia  przysiółek Schabowiec 16 szt.

Dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie wyniosła -344 320,00 zł

Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie 340 000,00 zł (wysokość oprocentowania 3,5 %)

Wartość inwestycji – 765 158,78 zł

Realizacja  2013 r.