„Budowa podłączeń kanalizacyjnych” dofinansowana ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji Nr 90/2013/Wn09/OW –KW/D z dnia 11.03.2013 r.

W ramach projektu zostało wybudowanych 168 szt. podłączeń (grawitacyjnych)  kanalizacyjnych w miejscowości Dąbie.

Dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie wyniosła – 239 963,00 zł

Wartość inwestycji –  538 692,95 zł

Realizacja 2013 r.