Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

• typ/nazwa operacji:  Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach Pień, Dulcza Mała  i Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda.

 • cel operacji :  Poprawa gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę 12,344.km sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz 0,840 km sieci wodociągowej w miejscowości Ruda w gminie Radomyśl Wielki

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki. Wybudowanie 12,344.km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pień i Dulcza Mała, oczyszczalni ścieków oraz 0,840 km sieci wodociągowej w miejscowości Ruda

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja : operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji e energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020