Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu

Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Powstaje nowa droga

Trwa już budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu, która połączy się w Zgórsku (przy granicy z Piątkowcem) z traktem wojewódzkim Mielec - Lisia Góra. Inwestycja jest dofinansowana z rządowych środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja kosztować będzie 2,66 mln zł, z czego blisko 1,6 mln zł przekażą władze centralne. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie nowe skrzyżowanie drogi gminnej z wojewódzką Lisia Góra – Mielec. Powstająca droga klasy "D" będzie miała 914 m długości i wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Będzie ona jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 7 m.  Na jej końcu powstanie plac do zawracania o wymiarach 20 x 20 m, spełniający warunki drogi pożarowej. Przy drodze na długości 888 m wybudowany zostanie chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia drogi, w tym: budowę rowów przydrożnych i odpływowych oraz wpustów ulicznych z wylotami do projektowanego rowu przydrożnego.

Roboty wykończeniowe na drodze dojazdowej do strefy

Roboty ziemne na drodze dojazdowej do strefy

Rozpoczęcie budowy drogi do strefy przemysłowej w Podborzu

 

Rządowa dotacja dla gminy

Gmina Radomyśl Wielki otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu. Przetarg na to przedsięwzięcie został już rozpisany.

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. W naszym województwie o dofinansowanie gminy złożyły ponad 160 wniosków. Nasz wniosek dotyczący budowy drogi w kierunku strefy przemysłowej w Podborzu wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą został wysoko oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 2,285 mln zł.

W ramach projektu przewiduje się budowę nowego skrzyżowania drogi gminnej z wojewódzką Lisia Góra – Mielec. Planowana droga klasy "D" będzie miała 914 m długości i wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Będzie ona jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 7 m. Na jej końcu powstanie plac do zawracania o wymiarach 20 x 20 m, spełniający warunki drogi pożarowej.

Przy drodze na długości 888 m wybudowany zostanie chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia drogi, w tym: budowę rowów przydrożnych i odpływowych oraz wpustów ulicznych z wylotami do projektowanego rowu przydrożnego.

Przedsięwzięcie umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. Powierzchnia obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 43,4 ha. Możliwe tam będzie lokowanie inwestycji z zakresu usług i produkcji.