PUNKT OBSŁUGI INWESTORA

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA W GMINIE RADOMYŚL WIELKI

W ramach realizacji projektu „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim został utworzony Punkt Obsługi Inwestora. Wykonywanie zadań POI oraz jego bieżącą obsługę zapewnia Zespół Punktu Obsługi Inwestora (Zespół POI), powołany przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 26.01.2023 roku.

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA służy inwestorom i podmiotom już działającym, ponadto jest to miejsce przyjazne dla lokalnych firm, partnerów zewnętrznych
i wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować na terenie naszej gminy.

POI stanowi pierwsze ogniwo w inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

Punkt Obsługi Inwestora funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki  w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, pokój nr 16C.

Zespół Punktu Obsługi Inwestora:

  • udziela wszelkich informacji związanych z ofertą lokalizacyjną gminy,
  • asystuje w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
  • wspiera inwestorów podczas każdego etapu realizacji inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Babiarz – Przewodniczący Zespołu

tel. 14/680-70-58, e-mail: k.babiarz@radomyslwielki.pl

Natalia Wiercioch – sekretarz Zespołu

tel. 14/680-70-55, e-mail: n.wiercioch@radomyslwielki.pl

Natalia Palion – członek Zespołu

tel. 14/680-70-55, e-mail: n.palion@radomyslwielki.pl