IMPREZY KULTURALNE

 Wiodące imprezy organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim mają związek tak z historią gminy, jak też z jej walorami przyrodniczymi i ukierunkowaniem rozwoju gospodarczego.

 

Dni Radomyśla Wielkiego 

to cykliczna impreza, która odbywa się w połowie wakacji. W założeniu impreza ma na   celu propagować sport, a także dawać okazję mieszkańcom do dobrej zabawy w trakcie koncertów. W pierwszym  dniu   Święta miasta i gminy odbywa się  Ogólnopolski Bieg im. Jacka Kozioła na dystansach 20 km, 10 km, 2 km, 1  km, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Po tej rywalizacji odbywa się dziecięca spartakiada, w której  najmłodsi rywalizują podczas zawodów sprawnościowych. W trakcie święta Radomyśla Wielkiego nie może też  zabraknąć muzyki, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na scenie występuje wiele zespołów muzycznych, ale    jest też miejsce na zaprezentowanie się lokalnych zespół i wokalistów. Co roku Dni Radomyśla Wielkiego kończy koncert gwiazdy wieczoru, który przyciąga tłumy mieszkańców także z sąsiednich gmin.

 

 

Podkarpacki Dzień Wędliniarza

Rolniczy charakter okolicy, czyste ekologicznie tereny, różnorodność kulturowa, która pozwoliła jeszcze w latach przedwojennych wypracować niepowtarzalne receptury wędliniarskie – zdynamizowały od lat 90 XX wieku, najważniejszą obecnie w gminie gałąź produkcji przemysłowej, którą jest przetwórstwo mięsa. Konsumenci zaczęli coraz bardziej doceniać wyjątkową, regionalną jakość wyrobów wędliniarskich. Istniejące na terenie gminy zakłady przetwórstwa mięsnego sprzedają swoje wyroby tak w kraju jak i poza jego granicami. Można więc śmiało nazwać teren gminy Radomyśl Wielki – Zagłębiem Wędliniarskim. Dla podkreślenia tego faktu, jak też w celach promocyjnych, w połowie lipca 2006 r. odbyła się pierwsza impreza pod nazwą Dzień Wędliniarza. 15 lipca 2007 miała miejsce jej druga edycja, poszerzona o uczestnictwo zakładów mięsnych z całego powiatu mieleckiego. W kolejnych edycjach przedsięwzięcie zaczęło się rozrastać swoim zasięgiem, aż w końcu zyskało miano Podkarpackiego Dnia Wędliniarza. Jego atrakcyjność wzbogaca możliwość darmowej degustacji promowanych produktów mięsnych, a tym samym wyboru tych najlepszych.

 

 

 

 

Dożynki Gminne 

mają przypominać o rolniczych tradycjach regionu. Jest to również impreza cykliczna. Dla pod kreślenia ciężkiej pracy  rolników, ich miejsce ma charakter rotacyjny. W każdym roku, kolejna z miejscowości Gminy jest gospodarzem i  organizatorem  tej ważnej, bilansującej żniwa uroczystości. To kolejna impreza o charakterze religijno – ludowym,  integrująca całą społeczność. Również przy tej okazji ocenie podlega ją wieńce dożynkowe, tym razem  zeprezentowane przez wszystkie miejscowości Gminy. W części artystycznej dominuje folklor i powoli zapominane  obrzędy ludowe.

 

 

 

Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego

to impreza, która odbywa się corocznie od 1995 r. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podkarpackie. Ocenie podlegają wieńce dożynkowe wyłonione w konkursach gminnych i powiatowych. Kryteria oceny to przede wszystkim: sposób wykonania oraz przekaz artystyczny związany z kulturą danej miejscowości. Głównymi celami konkursu są: upowszechnienie i kultywowanie tradycji obrzędu dożynkowego, jak też promocja i przypomnienie dorobku cywilizacyjnego wsi. Tego typu impreza zapewnia ciągłość powoli zapominanych tradycji ludowych.