Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Występ Orkiestry Dętej przed budynkiem Sokoła, lata 30-te XX w.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” od czasów II wojny światowej w budynku pod adresem Rynek 29 miało swoją siedzibę. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność organizacji, jednak wiosną 1940 r. większość członków Sokoła znalazła się w podziemnej organizacji Związku Walki Zbrojnej- późniejszej Armii Krajowej. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze względu na zły stan techniczny został rozebrany na początku lat 90 XX wieku. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się fundusze, które pozwoliły gminie Radomyśl Wielki w 2006 r. złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę budynku „Sokoła” wraz z budowa trasy turystyczno- rekreacyjnej. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany od kwietnia 2007 do maja 2008.

 

                    Odbudowany budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” o powierzchni użytkowej 546,11 m2 obejmuje min:    

- ośrodek informacji turystycznej z kawiarenką internetową ( 47,16 m2)

 - izbę tradycji (16,30 m2)

 - salę wystawienniczo- konferencyjną (117,70 m2)

 - bibliotekę (150,97 m2)

      - salę prób (76,86 m2)