Kapliczki, krzyże przydrożne

W krajobraz gminy Radomyśl Wielki wtopionych jest wiele przydrożnych kapliczek i krzyży, a każde z nich to osobna historia.

W Radomyślu Wielkim i okolicy należy wskazać chociaż na niektóre, może nie ze względu na okazałość, jak raczej na ich sens historyczny.

Wtopione w krajobraz, stanowią ciekawy przykład przydrożnej sztuki sakralnej.

- z początku XIX w. pochodzi kapliczka przy ul. Armii Krajowej 37. Zbudowana na planie prostokąta, z cegły, otynkowana. Na zewnątrz zwieńczona jest profilowanym gzymsem z zadaszeniem, posiada częściowo oszklone wejście i okna zamknięte półkoliście. Na dachu znajduje się wieżyczka na sygnaturkę w formie latarni zwieńczonej baniastym hełmem. Wewnątrz sklepienie kolebkowe, oraz zgodnie z tradycjami baroku, ołtarz z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W ołtarzu znajduje się też krucyfiks z gipsowym wizerunkiem Chrystusa i oleodruk Serca Jezusa.

- Kolejna kaplica jest kaplicą mszalną wzniesioną ok. 1900r. przy ul. Firleja 28 na parceli ss. Służebniczek Staromiejskich. Zbudowana również na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem. Okna wykonane ostrołukowo, szczyt schodkowy ze sterczynami sterczynami odcinkowo zamkniętymi wnękami; w zwieńczeniu kuty krzyż. Wewnątrz ołtarz utrzymany w stylu neogotyckim. Znajduje się w nim rzeźba św. Jana Nepomucena, a w jego zwieńczeniu umieszczono obrazek Serca Jezusa. Z drugiej połowy Xix. pochodzą dwie barwne litografie św. Julii i Leona umieszczone w ozdobnym, rzeźbionych ramach.

- również z drugiej połowy XIX. pochodzi kapliczka znajdująca się przy drodze do Dulczy Małej (ul. Kościuszki). Zbudowana na planie kwadratu, z cegły, otynkowana, kryta blachą. Forma zewnętrzna o podziałach ramowych z profilowanymi płycinami płyciznami gzymsem koronującym. Okna zamknięte ostrołukowo oprócz jednego okienka kolistego. Na dachu również wieżyczka na sygnaturkę w kształcie sześciobocznej latarni nakrytej daszkiem i ozdobnym kutym krzyżem; drugi krzyż umiejscowiony jest w zwieńczeniu szczytu. W środku na murowanej mensie znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z drugiej połowy XIX. oraz dwie rzeźby nierozpoznanych świętych niewiast również pochodzące z tego czasu. Wnętrze utrzymane jest w tradycjach barokowych.

- Przy ul. Bocznej stoi pochodzący z drugiej połowy XIXw. drewniany krzyż. W 1976r. wymieniono jego konstrukcję, pozostawiając jednak pierwotną rzeźbę Chrystusa.

Wędrując po miejscowościach gminy można napotykać przydrożne krzyże, kapliczki oraz figurki i posągi.