Odpowiedź na interpelację projekt dachu Szkoły podstawowej w Żarówce

OA.III.0003.01.20

Radomyśl Wielki, dnia 01.10.2020 r.

Pan Jan Drąg

Radny Rady Miejskiej

w Radomyślu Wielkim

W odpowiedzi na interpelację radnego, złożoną podczas XXIII sesji Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim w dniu 29 września 2020 roku, dotyczącą umieszczenia w planie budżetu gminnego zadania na wykonanie projektu dachu szkoły podstawowej w Żarówce, uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej rozpoczynają się prace nad projektem budżetu na 2021 rok. W związku z powyższym realizacja tego zadania będzie analizowana przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok.  

Z poważaniem:

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a