BI.I.271.4.2021 Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

 

Treść pytań i odpowiedzi do SWZ

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

2 czerwca 2021