BI.I.271.9.2021 Zmiana terminu składania ofert na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

 

Jarosław Godek 

Kierownik Zamawiającego

23 września 2021