BI.I.271.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”
1 października 2021