Dzienny Dom Pomocy czeka na seniorów

Powiększ
Dzienny Dom Pomocy czeka na seniorów
Wznowiona została rekrutacja uczestników zajęć do Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim. Będzie ona prowadzona do 15 czerwca b.r..

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o uzupełnienie załączonych dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w biurze Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego pod adresem Pień 41, 39-310 Radomyśl Wielki lub listownie. Zapraszamy serdecznie.

Dzienny Dom Pomocy rozpocznie działalność najprawdopodobniej w lipcu. Placówka będzie zapewniać 8-godzinną ofertę usług dla seniorów w wieku: kobiety 60+ i mężczyźni 65+ w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00. W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników, w tym: zapewnienie śniadania i obiadu w formie cateringu; poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i dietetyczne; zajęcia ruchowe: nordic walking; trening budżetowy; trening kompetencji społecznych; trening pamięci; zajęcia taneczne; wyjazdy integracyjno – aktywizacyjne; spotkania i prelekcje. Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony transport busem z domu do placówki.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin-projektu-i-rekrutacji-1

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Rekrutacji-Oświadczenie

Formularz-zgłoszeniowy-DDP

26 maja 2020