Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity (Dz. U. 2013, poz. 267).

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej Budownictwa i Inwestycji, Inspektor Wanda Dykas, Piotr Stachowicz

parter, pok. 3, tel. 14 680-70-53

godz. pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 730 – 1530

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Opłata skarbowa - od wydania zaświadczenia - 17 zł

Opłata skarbowa - od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

            Opłat można dokonać w Urzędzie  Miejskim, I piętro, pok. nr 14 lub na konto Urzędu Miejskiego: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.