Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2021 poz. 1368).

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. geodezji Joanna Kulpa

parter, pok. 2, tel. (014) 681 98 31 wew. 120 lub (14) 680 70 60

godz. pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału, kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Czas załatwienia sprawy:

Do 14 dni, zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości zostanie przesłane pocztą, lub może być odebrane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.