Sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością gminy, na rzecz najemców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z p. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. T. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p. zm.), uchwała Nr XXV/188/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku komunalnym na rzecz dotychczasowych najemców.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Parter, pok. 4,  14 680 70 69
godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt - piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.       
 2. Do wglądu:
  • umowa najmu lokalu,
  • dowód osobisty,
  • Nr NIP nabywcy mieszkania.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.   

Czas załatwienia sprawy:         

Do trzech m-cy od daty złożenia wniosku podpisanie notarialnej umowy nabycia lokalu. Termin podpisania protokołu uzgodnień, oraz sporządzenie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony na piśmie.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nabywcom mieszkań przysługują bonifikaty od 80 do 60 % wartości mieszkań:

 • wykup pojedynczych mieszkań w bloku do 60 %,
 • przy rozłożeniu na raty do 50 %,
 • przy zbywaniu wszystkich mieszkań do 80 %.