Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarowanie nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zp. zm.), oraz Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, parter, pok. 4, tel. 14 680 70 69

godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt - piątek  730 - 1530

Wymagane dokumenty:

  1. Uczestnictwo w przetargu z dowodem wpłaty wadium.
  2. Dowód osobisty (do wglądu).
  3. Nr NIP nabywcy nieruchomości.

Opłaty:

Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni podpisanie umowy notarialnej od rozstrzygnięcia przetargu.

Uwagi:

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej strona zostanie powiadomiona na piśmie.