Sprzedaż nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarowanie nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, parter, pok. 4, tel. 14 680 70 69
godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt - piątek  730 - 1530

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożony osobiście przesłany pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłaty:

Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy:

Do 6 m-cy w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości, do 3 m-cy bez podziału geodezyjnego.

Uwagi:

O terminie podpisania protokołu uzgodnień i podpisania umowy notarialnej strona zostanie powiadomiona na piśmie.