Wydzierżawienie gruntów mienia komunalnego gminy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarowanie nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, parter, pok. 4, tel. 14 680 70 69
godz. pracy: pon. 800 - 1600, wt-piątek 730 - 1530

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydzierżawienie gruntów z podaniem nr działek.

Opłaty:

Bez opłat.

Czas załatwienia sprawy:

Do 60 dni - strona zostanie poinformowana o terminie podpisania i odebrania umowy.