GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy

BEZPŁATNE TELEPORADY W RAMACH PUNKTU KONSULTACYJNEGO

(budynek GOPS - wejście od strony parkingu)

PRAWNIK – w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00; tel. 505 239 554;

PSYCHOLOG – w każdy poniedziałek w godz. 14.00-15.00, tel. 14 686 50 77;

SPECJALISTA ds. uzależnień – w każdy czwartek w godz. 15.30-16.30, tel. 14 686 50 77;