Placówki pomocowe

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Do przyjęcia do Oddziału Dziennego i Stacjonarnego, wymagane jest skierowanie od lekarza mającego umowę na świadczenia z NFZ.
Oferta terapeutyczna Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
A. Diagnoza osób z problemem używania i nadużywania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki i in.),
B. Wdrażanie programów terapeutycznych dla osób:
    uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
    uzależnionych od hazardu,
    z zaburzeniami związanymi ze stresem powstałym w okolicznościach alkoholizowania, narkotyzowania się „członka rodziny”, itp.,
C. Psychoterapia indywidualna, grupowa osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Ośrodek: (14) 63-15-287, (14) 63-15-284
Dyżurka Pielęgniarska: (14) 63-15-297
Rejestracja: (14) 63-15-291 , (14) 63-15-287
email: olu@lukasz.med.pl

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu - powstał w 2005 r. i świadczący usługi w zakresie:
- terapii uzależnienia od alkoholu,
- terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, nikotyna, leki, dopalacze),
- terapii uzależnień niechemicznych (hazard, internet),
- terapii zaburzeń spowodowanych życiem w związku z osoba uzależnioną (współuzależnienie, syndrom DDA, DDD),
- interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy domowej,
- konsultacji i poradnictwa dotyczących uzależnień i zaburzeń z tym związanych,
- szkoleń i edukacji społecznej.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z NFZ. Zajęcia terapeutyczne w ramach poszczególnych terapii realizowane są w formie spotkań grupowych i sesji indywidualnych. Pacjent ma możliwość skorzystania ze spotkań z psychologiem, psychoterapeuta oraz lekarzem psychiatrą.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu realizuje zakres podstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Program terapii realizowany jest przez 7 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 15.00. Pacjenci Oddziału Dziennego maja możliwość korzystają z porad medycznych udzielanych przez lekarza psychiatrę.

Dane kontaktowe:
NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
Tel. (17) 788 70 40 , (+48) 503 125 509
www.uzaleznienia.mielec.pl
osrodekuzaleznien@wp.pl
Otwarty:
od poniedziałku do czwartku: 8:00 – 19:00
piątek:  8:00 – 16:00
Rejestracja:
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00
  

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Przecławiu - zajmuje się leczeniem: uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet, gry, zaburzenia odżywiania).

Swoją ofertę kieruje także do osób „współuzależnionych” i tzw. „DDA”, czyli dorosłych dzieci alkoholików.  Prowadzi psychoterapię w formie indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej. Pracująca kadra to bardzo dobrze wykształceni i doświadczeni specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, terapeuci ds. przemocy w rodzinie, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci dziecięcy i lekarze psychiatrzy. Usługi Poradni są bezpłatne, w ramach kontraktu z NFZ oraz środków własnych Fundacji. Jest to jedyna Poradnia w regionie, a jedna z 8 na terenie całego kraju, która pracuje systemowo, z całymi rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.

Dane kontaktowe:
Fundacja Instytut Profilaktyki Innowacji i Rozwoju
39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 29
Tel. 17 583 63 41, kom. 885 422 244
http://ipir.org.pl/