Pomoc on-line w języku migowym dla osób niesłyszących z problemem alkoholowym

 

Pomoc jest bezpłatna. Obowiązują zapisy; telefon (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601 436 000; email: zapisy@pa-nieslyszacy.info . Zapewniona dyskrecja i anonimowość.

Oferta:

- bezpłatna pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących oraz ich bliskich;

- pomoc on-line (SKYPE);

- pomoc w języku migowym (PJM lub SJM).

Oferta pomocy osobom niesłyszącym i słabosłyszącym z problemem alkoholowym oraz ich bliskich jest realizowana i finansowana w ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.