Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka

Podstawa prawna

Art. 69 ustawy z dnia dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm)

Art. 88 i 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. Z 1964r. Nr 9 poz. 59 z poźn. zm)

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

-ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

-wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko.

Opłata skarbowa: 11 zł

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,