Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

Art. 70 ustawy z dnia dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm)

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

-ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,

- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa: 11zł

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik USC - Joanna Maciejak, Z-ca kierownika Ewelina Jankowska

pok. 7, tel. (014) 6819724

godz. pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30,