Charakterystyka geograficzno-gospodarcza gminy

Gmina Radomyśl Wielki położona jest na południowo-zachodnim krańcu powiatu mieleckiego w województwie podkarpackim. Składa się z miasta i dwunastu wsi. Powierzchnia gminy to 159,8 km kw., a miasta 5,02 km kw. W gminie na 31.12.2018 r. zameldowanych było 14157 osób, a na koniec 2019 r. - 14238 osób, a na koniec 2021 r. - 14181 osób.
Gmina Radomyśl Wielki graniczy z trzema gminami powiatu mieleckiego: Wadowice Górne, Mielec (obszar wiejski) i gm. Przecław, swoimi granicami styka się też z powiatem dębickim (gminy Czarna i Żyraków) oraz województwem małopolskim (powiat dąbrowski - gmina Radgoszcz).
Gmina położona jest n)a malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim - części Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem i Zdziarcem, a Jastrzabką ( w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy Brnia (Upust wraz z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren charakteryzuje się lekko falistym ukształtowaniem powierzchni.
Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha, z czego 7 ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.
Lasy są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 24% powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca i Dulczy Wielkiej znajduje się duży kompleks leśny "Czarny Las". Dominuje bór mieszany, świeży i wilgotny. Na terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt gatunków krzewów, roślin zielonych , porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla tego środowiska dziko żyjące ssaki oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.
 
Liczba mieszkańców gminy Radomyśl Wielki
         
Lp  Miejscowość  Liczba mieszk. na 31.XII 2010 Liczba mieszk. na 31.XII 2015 Zmiana liczby mieszk. 2015-2010
         
1 Dąbie 939 937 -2
4 Dąbrówka Wisł. 717 691 -26
2 Dulcza Mała 831 821 -10
3 Dulcza Wielka 1 744 1728 -16
5 Janowiec 642 694 52
6 Partynia 1 189 1191 2
7 Pień 337 339 2
8 Podborze 739 730 -9
9 Radomyśl Wiel. 3 052 3172 120
10 Ruda 1 578 1565 -13
11 Zdziarzec 957 931 -26
12 Zgórsko 446 472 26
13 Żarówka 900 901 1
  Razem 14 071 14172 101

 

Najstarszą miejscowością gminy Radomyśl Wielki jest Zgórsko, które w 2011 roku obchodziło 900-lecie istnienia. Z rejonem wiąże się wiele legend, a każda miejscowość ma swoją historię, którą dawniej kreślili jej właściciele i wojny, a teraz tworzą ją mieszkańcy.

Na terenie gminy Radomyśl Wielki przeważa przemysł rolno-spożywczy (zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego). Silnie rozwinięte jest rolnictwo w zakresie hodowli drobiu rzeźnego i niosek, oraz trzody chlewnej. Pod względem ilości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i hodowli drobiu gmina Radomyśl Wielki zajmuje 1 miejsce w województwie podkarpackim. Silnie rozwinięty jest handel detaliczny oraz gastronomia. Dynamicznie rozwija się przemysł gumowy, którego reprezentantem jest Firma „Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w Partyni – liczący się na rynku krajowym i zagranicznym producentem mieszanek gumowych i galanterii gumowej w tym dywaników samochodowych. Na terenie gminy rozwija się również przemysł metalowy i transport, w tym w zakresie przewozów międzynarodowych.