Charakterystyka geograficzno-gospodarcza gminy

Gmina Radomyśl Wielki położona jest na południowo-zachodnim krańcu powiatu mieleckiego w województwie podkarpackim. Składa się z miasta i dwunastu wsi. Powierzchnia gminy to 159,8 km kw., a miasta 5,02 km kw. W gminie na 31.12.2010 r. zameldowanych było 14071 na 31.12.2018 r. - 14157 osób, a na koniec 2019 r. - 14238 osób, a na koniec 2021 r. - 14181 osób, a na koniec 2022 r. - 14192 osób.
Gmina Radomyśl Wielki graniczy z trzema gminami powiatu mieleckiego: Wadowice Górne, Mielec (obszar wiejski) i gm. Przecław, swoimi granicami styka się też z powiatem dębickim (gminy Czarna i Żyraków) oraz województwem małopolskim (powiat dąbrowski - gmina Radgoszcz).
Gmina położona jest n)a malowniczym Płaskowyżu Tarnowskim - części Kotliny Sandomierskiej. Kilka najwyższych wzniesień znajduje się między Janowcem i Zdziarcem, a Jastrzabką ( w tym Tarnia Góra - 244,8 m.n.p.m.), skąd biorą początek dopływy Brnia (Upust wraz z Dębą), Potoku Zgórskiego (Dąbrówka) i Jamnicy. Pozostały teren charakteryzuje się lekko falistym ukształtowaniem powierzchni.
Na terenie gminy znajdują się także stawy. Ich łączna powierzchnia wynosi 12 ha, z czego 7 ha to zespół pięciu stawów na Potoku Zgórskim w okolicy Zgórska, które należą do Państwowego Gospodarstwa Rybnego w Kolbuszowej.
Lasy są pozostałością Puszczy Sandomierskiej. Zajmują ok. 24% powierzchni gminy i porastają przeważnie jej zachodnią część. W okolicy Janowca i Dulczy Wielkiej znajduje się duży kompleks leśny "Czarny Las". Dominuje bór mieszany, świeży i wilgotny. Na terenach leśnych oraz łąkach i pastwiskach rośnie kilkadziesiąt gatunków krzewów, roślin zielonych , porostów i krzewinek. Można tu spotkać typowe dla tego środowiska dziko żyjące ssaki oraz kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną.
 

Liczba mieszkańców gminy Radomyśl Wielki

Lp

Miejscowość

Liczba mieszk. na 31 XII 2010

Liczba mieszk. na 31 XII 2015

Liczba mieszk.  na 31 XII 2022

1

Dąbie

939

937

919

2

Dąbrówka Wisł.

717

691

657

3

Dulcza Mała

831

821

826

4

Dulcza Wielka

1 744

1728

1729

5

Janowiec

642

694

725

6

Partynia

1 189

1191

1201

7

Pień

337

339

319

8

Podborze

739

730

696

9

Radomyśl Wlk.

3 052

3172

3264

10

Ruda

1 578

1565

1548

11

Zdziarzec

957

931

908

12

Zgórsko

446

472

490

13

Żarówka

900

901

910

 

Razem

14 071

14172

14192

Najstarszą miejscowością gminy Radomyśl Wielki jest Zgórsko, które w 2011 roku obchodziło 900-lecie istnienia. Z rejonem wiąże się wiele legend, a każda miejscowość ma swoją historię, którą dawniej kreślili jej właściciele i wojny, a teraz tworzą ją mieszkańcy.

Na terenie gminy Radomyśl Wielki przeważa przemysł rolno-spożywczy (zakłady przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego). Silnie rozwinięte jest rolnictwo w zakresie hodowli drobiu rzeźnego i niosek, oraz trzody chlewnej. Pod względem ilości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i hodowli drobiu gmina Radomyśl Wielki zajmuje 1 miejsce w województwie podkarpackim. Silnie rozwinięty jest handel detaliczny oraz gastronomia. Dynamicznie rozwija się przemysł gumowy, którego reprezentantem jest Firma „Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w Partyni – liczący się na rynku krajowym i zagranicznym producentem mieszanek gumowych i galanterii gumowej w tym dywaników samochodowych. Na terenie gminy rozwija się również przemysł metalowy i transport, w tym w zakresie przewozów międzynarodowych.