Co to jest Gmina?

Gmina to wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
Gmina jest podstawową i zarazem najmniejszą jednostka samorządu terytorialnego.  W swoich granicach zrzesza  ona wszystkich mieszkańców i wykonuje zadania z zakresu administracji. To znaczy, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą zrzeszenie posiadające osobowość prawną i wypełniające zadania administracyjne. Na czele gminy, jeśli jest to gmina miejska lub miejsko- wiejska, stoi burmistrz miasta lub odpowiednio miasta i gminy, jeśli jest to gmina tylko wiejska - wójt lub, jeśli jest to gmina będąca dużym miastem - prezydent miasta. Prezydent miasta, burmistrz czy wójt wybierani są w wyborach bezpośrednich. Jest to organ wykonawczy. Kompetencje stanowiące i kontrolne w gminie posiadają: Rada Gminy w gminach wiejskich, Rada Miejska w gminach miejsko-wiejskich, gdzie są miasta i wsie oraz Rada Miasta w gminach miejskich, które obejmują tylko miasta.