Nagrody, wyróżnienia, rankingi

„Inwestycja z perspektywą”

Janusz Grzyb, Andrzej Przybyszewski, Krzysztof Babiarz, Stanisław Tabor podczas gali wręczenia nagród ogólnopolskiego konkursu Inwestycja z perspektywą.
Gmina Radomyśl Wielki została laureatem w konkursie „Inwestycja z perspektywą” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Ten tytuł został przyznany naszej Gminie przez PAP za Obserwatorium Astronomiczne w Radomyślu Wielkim. Więcej: https://www.radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/wydarzenia-gospodarcze,6984.html

Sołtys z Żarówki wśród wyróżnionych

Aleksander Mróz z Żarówki został jednym z trzech nominowanych do nagrody specjalnej „Sołtysa Roku” w ramach 22. edycji regionalnego konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
Wiecej: https://www.radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/wydarzenia-gospodarcze,6615.html

Wśród gmin przyjaznych przedsiębiorcom

Samorząd Radomyśla Wielkiego został nominowany do tytułu „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” w ramach 22. edycji regionalnego konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
Więcej: https://www.radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/wydarzenia-gospodarcze,6604.html

Gmina dobra do życia

Gmina Radomyśl Wielki znalazła się na 4. miejscu w województwie podkarpackim w gronie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tysięcy mieszkańców w rankingu "Gmina dobra do życia". Więcej: tutaj .

Wysoko w rankingu Rzeczpospolitej

Gmina Radomyśl Wielki zajęła 2. miejsce na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w 17. edycji Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”. Więcej: tutaj .

Mistrzowie zmian

Gmina Radomyśl Wielki „Mistrzem zmian” w plebiscycie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Więcej: tutaj .

 

Kolejna nominacja do PNS

Gmina Radomyśl Wielki i burmistrz Józef Rybiński po raz kolejny z nominacją do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Miasto. Spośród zgłoszonych samorządów specjalnie powołana komisja nominowała po pięć samorządów w kilku kategoriach. Ocenie podlegały m.in. inwestycje zrealizowane w 2020 r. oraz te zaplanowane na rok 2021. W gronie miast obok Radomyśla Wielkiego reprezentowanego przez burmistrza Józefa Rybińskiego nominowane do nagrody były: Gmina i Miasto Nisko, Miasto i Gmina Zagórz, Miasto Rzeszów i Gmina Głogów Małopolski, która ostatecznie została laureatem konkursu. Organizatorzy: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Centrum Promocji Biznesu PNS.

 
15. miejsce w kraju
Czasopismo samorządowe Wspólnota prześwietliło samorządy pod względem dochodów własnych za 2020 r. W skali ogólnopolskiej znakomicie w zestawieniu wypadła Gmina Radomyśl Wielki.
Pandemia COVID-19 w 2020 r. miała wpływ dla finansów samorządowych. Kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, ogólnie rzecz biorąc zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to m.in. z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, przyznawanie prez samorządy zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżanie czynszu w lokalach komunalnych. Niektóre z polskich samorządów straciły nawet 50 proc. wpływów w porównaniu z 2019 r. W aż 167 samorządach dochody własne tylko w ciągu jednego roku zmniejszyły się do niebezpiecznej wysokości ponad 10 proc. Niemniej w 376 samorządach (272 gminy wiejskie) nastąpił ponaddziesięcioprocentowy wzrost. Dotyczy to także Gminy Radomyśl Wielki. Nasz samorząd w gronie 610 miasteczek w Polsce znalazł się na bardzo wysokim 15. miejscu, zwiększając swoje dochody o 17,75% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na Podkarpaciu lepszy w tym gronie okazał się tylko Narol. W tej kategorii 289 samorządów odnotowało spadek dochodów własnych, z czego 48 ponad 10-procentowy. Z kolei ponad 15 procentowy wzrost dochodów zanotowało 25 miasteczek.
Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.
 
Polskie drzewo roku z Dulczy Wielkiej
Lipa Św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej zdobywając 15346 głosów internautów (najwięcej w dotychczasowej historii) została Drzewem Roku 2020 w Polsce w konkursie zorganizowanym przez Klub Gaja. Gmina aktywnie włączyła się w działania promujące lipę. W lutym 2021 r. dulecka lipa reprezentowała Polskę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Więcej - TUTAJ.
 
Ponownie najlepsi w regionie
W 2020 Gmina Radomyśl Wielki zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w 16. edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia zestawienia są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie. Więcej informacji - TUTAJ.
 
Ranking bogactwa

W rankingu bogactwa samorządów przeprowadzonego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nasza Gmina została sklasyfikowana w gronie małych miast. W skali kraju zajęła 276. miejsce, a województwa - 6, ze wskaźnikiem zamożności per capita w 2018 r. wynoszącym 3286,99 zł. Na takim poziomie byliśmy też w latach 2013-16. Ostatnie dwa lata spędziliśmy w czwartej setce. Najwyżej w ostatnim dziesięcioleciu uplasowaliśmy się w 2011 r. na 175. miejscu.

 
Najwyżej w województwie

W 2019 r. Gmina Radomyśl Wielki zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Gmina Radomyśl Wielki znalazła się na 1. miejscu w naszym województwie i 41. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 864 sklasyfikowanych.
Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Pod uwagę brane są dane o wydatkach samorządu (m.in. na edukację, kulturę, sport i rekreację) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi). Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje ochronę środowiska i dostosowanie do zmian klimatycznych. Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy.

Nominacja do PNS

W 2019 r. Gmina Radomyśl Wielki i burmistrz Józef Rybiński nominowani byli do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Ta edycja przebiegała pod hasłem „Nasz powiat/nasze miasto/nasza gmina na progu nowej kadencji 2018-2023”. Spośród nadesłanych przez samorządy ankiet Komisja Nominacyjna na posiedzeniu, które odbyło się 14 maja, nominowała po pięć samorządów w każdej kategorii. Ocenie podlegały inwestycje zrealizowane w 2018 roku oraz inwestycje zaplanowane na 2019 r. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich obok Radomyśla Wielkiego reprezentowanego przez burmistrza Józefa Rybińskiego, nominowane zostały: Baranów Sandomierski, Rzeszów, Sieniawa i Stalowa Wola, która ostatecznie zgarnęła nagrodę. Dzień Samorządu Terytorialnego (27 maja), czyli święto samorządowców, był okazją do nagrodzenia ich pracy i zaangażowania w rozwój kierowanych przez nich powiatów, miast i gmin. Temu właśnie służy organizowana przez Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

 

Gmina w banku dobrych praktyk

W 2018 r. Gmina Radomyśl Wielki znalazła się w raporcie pt. „Bank dobrych praktyk samorządowych” opublikowanym przez Warsaw Enterprise Institute, obok takich ośrodków miejskich, jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk czy Rzeszów. Eksperci zwrócili uwagę na nas w kategorii finanse i prowadzoną przez naszą gminę politykę niskich podatków. Więcej informacji - TUTAJ .

 

Rekord Polski na najwyższą wieżę z kiełbasy

21 lipca 2018 r. w Radomyślu Wielkim pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za promocję i właściciele firm mięsnych: Władysław Giża, Andrzej Krzystyniak i Andrzej Warias wraz ze swoimi pracownikami, wspomagani jeszcze przez Bogdana Kubisztala z firmy Meblar, po raz kolejny zapisali się w Księdze Rekordów Polski. Tym razem za sprawą najwyższej wieży z kiełbasy.

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji okazało się, że ułożona konstrukcja, do wysokości 95 cm stała samodzielnie i stabilnie. Tym samym, była najwyższą wieżą z kiełbasy kiedykolwiek ułożoną w Polsce. Na tej podstawie Biuro Rekordów mogło uznać to osiągnięcie za rekord Polski i przyznać oficjalny certyfikat. Więcej informacji - TUTAJ .

 

Bardzo dobry rating gminy

W lutym 2018 roku Gmina Radomyśl Wielki uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Więcej informacji - TUTAJ .

 

Wśród najlepszych gmin
Gmina Radomyśl Wielki znalazła się w czołówce gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII Rankingu Samorządów opracowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zestawienie najlepszych samorządów (z listopada 2017 r.) przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Radomyśl Wielki sklasyfikowany został na 3. miejscu w województwie i 24. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Więcej informacji - TUTAJ .

 

Samorząd Dobrze Zarządzany

Magazyn Gospodarczy „Fakty" przyznał Gminie Radomyśl Wielki tytuł „Samorząd Dobrze Zarządzany”.

Dziennikarze magazynu kierując to wyróżnienie do gminy Radomyśl Wielki, docenili zaangażowanie władz w rozwój samorządności i propagowanie jej dobrych wzorców, politykę sprzyjającą przedsiębiorcom, kultywowanie lokalnych tradycji oraz ponadprzeciętną aktywność w obszarze działalności społecznej na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny. Statuetkę odebrał Stanisław Lonczak – zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego podczas finałowej gali konkursu Firma Dobrze Zarządzana i Samorząd Dobrze Zarządzany, która odbyła się 23 czerwca 2017 r. w warszawskim Teatrze Sabat.

Celem akcji organizowanej przez redakcję Magazynu Gospodarczego „Fakty” było wyróżnienie dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, placówek medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo kieruje bowiem uwagę na znaczenie dobrego i skutecznego zarządzania, gospodarowania zarówno zasobami ludzkimi, jak i materialnymi. Laureaci odebrali statuetki za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze zarządzania, które doprowadziły ich podmioty do dynamicznego rozwoju. Płynność finansowa, stabilizacja przedsiębiorczość, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, otwartość na nowatorskie rozwiązania i utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem to główne kryteria, które zadecydowały o uhonorowaniu laureatów.

 

Gmina niskich podatków

W kwietniu 2017 r. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w specjalnym dodatku zatytułowanym „Polityka podatkowa gmin 2013-15” zaprezentowała ranking samorządów, w których za kryterium obrano średnią stawkę podatków we wspomnianym okresie. Gmina Radomyśl Wielki uplasowała się na 9. miejscu w kraju i 3. na Podkarpaciu pod względem najniższej wysokości podatków lokalnych wśród małych miast i gmin miejsko-wiejskich (łącznie w tej kategorii w zestawieniu jest ich 582). Więcej informacji - TUTAJ .

 
Gmina Radomyśl Wielki laureatem programu „Przyjazna Polska” w kategorii „Gmina z Tradycją”

Program ten, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, stawia sobie za zadanie wskazanie potencjału polskich gmin i ich atrakcyjności. Celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych oraz charakteryzują się przedsiębiorczością. Program składał się z certyfikacji ogólnej, w której były oceniane wszystkie samorządy i kilku tematycznych do wyboru. Radomyśl Wielki wziął udział w kategorii „Gmina z Tradycją”. Audytorzy sprawdzali w niej m.in. czy gmina pielęgnuje ważne tradycje narodowe, kulturowe i religijne, a także tradycyjne zajęcia i rzemiosła; prowadzi działania promocyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury; czy organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonych tradycji oraz na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi między nimi. W tym zakresie radomyska gmina od wielu już lat ma się czym pochwalić. Więcej: TUTAJ.

 

Rekord Polski

16 lipca 2016 r. podczas Podkarpackiego Dnia Wędliniarza Gmina Radomyśl Wielki ustanowiła rekord Polski na najdłuższą linię z kiełbasy, która przybrała kształt klucza wiolinowego i mierzyła 214 metrów. Certyfikat potwierdzający ustanowienie rekordu odebrał burmistrz Józef Rybiński. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.

 

Nagroda za wspieranie przedsiębiorczości
Burmistrz Józef Rybiński został uhonorowany Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyróżnienie przyznane w uznania zasług poniesionych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Włodarz Radomyśla Wielkiego odebrał Odznakę podczas Gali Gospodarczej „Euro-Partner Podkarpackie Filary Gospodarki”, która miała miejsce 9 października 2015 r. w Dębicy. - Nasze wieloletnie działania jako samorządu są nakierowane na sprzyjanie podmiotom gospodarczym. Składają się na nie chociażby polityka niskich podatków, organizowane przez nas Spotkania Biznesu czy też obrona produktów regionalnych i interesów naszych wędliniarzy, którzy wytwarzają swe wyroby metodami tradycyjnymi. Nie bez znaczenia są także te wszystkie inwestycje, które wykonaliśmy, bo wpływają one rozwój gminy i polepszanie warunków życia mieszkańców. Tę odznakę odebrałem ja, ale jest to wyróżnienie dla gminy, dla wszystkich działaczy. Cieszy, że to co robimy jest zauważane na zewnątrz – komentuje Józef Rybiński, który otrzymał także certyfikat „Euro-Partner Podkarpackie Filary Gospodarki”. Podczas gali w Dębicy Józef Rybiński znalazł się w gronie trzech uhonorowanych samorządowców mających zasługi dla rozwoju gospodarki naszego kraju. Oprócz burmistrza Radomyśla Wielkiego Odznaki z rąk podkarpackiej wicewojewody Grażyna Borek oraz Pawła Przybysławskiego i Elżbiety Michalskiej z Fundacji „Euro-Partner” odebrali: wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz i starosta dębicki Andrzej Reguła. W trakcie uroczystości nagrodzono również przedsiębiorstwa, które tworzą nowe miejsca pracy, efektywnie pozyskują środki w ramach funduszy unijnych i aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

 

Innowacyjny samorząd

Radomyśl Wielki znalazł się na 16. miejscu wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kategorii „Innowacyjny samorząd” w rankingu opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w lipcu 2015 r. W tym zestawieniu to najwyższa pozycja samorządu miejskiego z Podkarpacia. Więcej - kliknij tutaj .

 

Gmina Radomyśl Wielki z certyfikatem najlepszych gmin Unii Europejskiej

Na uroczystej III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej Euro-Partner, Euro-Gmina, Euro-Miasto, Euro-Powiat, 22 maja 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Gmina Radomyśl Wielki została uhonorowana statuetką Euro-Gminy. Dodatkowo Gmina Radomyśl Wielki otrzymała certyfikat spełnienia wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej. Burmistrz Józef Rybiński oraz Zastępca Burmistrza Stanisław Lonczak otrzymali pamiątkowy dyplom za zasługi dla rozwoju Polski Samorządowej. Tytuł Euro-Gmina oraz certyfikat został przyznany Gminie Radomyśl Wielki za dynamiczne wspieranie przedsiębiorczości, efektywne wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej i dynamiczny rozwój gospodarczo-społeczny, do którego przyczyniły się pozyskane środki finansowe z UE. Gmina Radomyśl Wielki jest dobrym popularyzatorem idei wspólnoty europejskiej wśród mieszkańców oraz lokalnego biznesu. Organizatorem gali była Fundacja Gospodarcza ,,Euro-Partner” a patronat nad jej organizacją objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, TVPINFO, Serwis Administracyjno Samorządowy.  

 

 

Rekord Guinnessa

Oficjalnie gminie Radomyśl Wielki został przyznany tytuł zdobywcy światowego Rekordu Guinnessa w zrobieniu najdłuższej kaszanki, jaka kiedykolwiek powstała na świecie, mierzyła ona 226,67 m. Gmina Radomyśl Wielki jest pierwszym w całym powiecie mieleckim zdobywcą światowego Rekordu Guinnessa. 
19 lipca 2014 r. podczas Podkarpackiego Dnia Wędliniarza, który był organizowany po raz 9. gmina postanowiła pobić rekord na najdłuższą kaszankę. Przygotowania do tego dnia trwały wiele miesięcy. Dlaczego właśnie kaszanka? – Wybór nie jest przypadkowy, radomyska gmina to zagłębie wędliniarskie, gdzie w niewielkich, ale prężnie działających masarniach, w tradycyjny sposób produkowane są wyroby mięsne. Gmina chciała podkreślić ten charakter pobitym rekordem – zaznacza Józef Rybiński burmistrz Radomyśla Wielkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpopularniejszy Burmistrz

Józef Rybiński burmistrz Radomyśla Wielkiego otrzymał tytuł Najpopularniejszego Burmistrza Społeczności Podkarpackiej 2014 r., w XIV edycji konkursu – plebiscytu Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, któremu patronują Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki. Burmistrz odebrał ten tytuł podczas uroczystej gali zorganizowanej w Rzeszowie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 24 maja 2014 r.

.

 

Radomyśl z nagrodami

Tytuły Lider Samorządności i Najlepszy Burmistrz przyznane przez kapitułę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej trafiły do Radomyśla Wielkiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Rzeszowie.

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „Ekogala” oraz obchody Dnia Samorządu Terytorialnego - te dwie uroczystości zgromadziły w sobotę 25 maja 2013 roku w Rzeszowie samorządowców, władze regionu, gości z kraju i zagranicy oraz wielu mieszkańców Podkarpacia. W uroczystych udział wziął również burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński. Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona w Kościele Farnym w Rzeszowie w intencji podkarpackich samorządów oraz ich mieszkańców.  Swoje życzenia dla samorządowców z regionu z okazji ich święta złożył ks. Biskup Kazimierz Górny. Po mszy św. parada samorządowców ze wszystkich zakątków województwa, ulicami Rzeszowa przeszła do Regionalnego Centrum Widowiskowo – Sportowego na Podpromiu. Na półmetku samorządowych kadencji osiągnięcia gmin, powiatów i miast szczegółowo pod lupę wzięło konkursowe jury. 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego odebrał dwa tytuły, jeden z nich to tytuł Lidera Samorządności dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, a drugi to wyróżnienie dla Najlepszego Burmistrza w województwie podkarpackim. – Tytuł dla gminy to efekt naszej wspólnej działalności jako Rady i bardzo się cieszę, że udaje nam się tak efektywnie współpracować – dodał burmistrz podczas ostatniej sesji przekazując informacje o wyróżnieniu.

 

Coroczne nagradzanie najlepszych samorządów to inicjatywa Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Tygodnika Regionalnego Nowe Podkarpacie.

 

Tytuł za promocję biznesu

Stanisław Lonczak zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego odebrał honorową nagrodę i tytuł „Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu”.

Orły Agrobiznesu to nagroda dla firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia za odniesiony sukces rynkowy. To także nagroda dla samorządów, które promują firmy ze swojego terenu na arenie ogólnopolskiej. Samorząd gminy Radomyśl Wielki od lat wspiera lokalny biznes rolno-spożywczy, który ściśle wiąże się z tradycja regionu słynącego z wyrobów przetwórstwa mięsnego. – Doceniamy przedsiębiorców, którzy inwestując w rozwój swoich firm, tym samym, inwestują w rozwój gminy i zapewniają mieszkańcom pracę – podkreślił Stanisław Lonczak, zastępca burmistrza.

Przewodniczącym kapituły konkursu był poseł Franciszek Stefaniu, a kapituła działała pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka.

Nagrody przyznaje kapituła złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności, marketingu, technologów żywności i ekonomistów. Mogą ubiegać się o nią ubiegać wszystkie firmy z branży rolno-spożywczej oraz banki działające na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spożywczego. Nagrody wręczono w marcu 2013 roku.