Wymeldowanie z pobytu stałego

Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku Dz.U.z 2010 r. Nr 217 poz.1427

Miejsce załatwienia sprawy i osoba odpowiedzialna:

Ewidencja ludności, Inspektor Barbara Kowalczyk 

I piętro, pok. 15, tel. 014 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 6819749

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

  1. Druk „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"
  2. Dowód osobisty - do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:
Odręcznie w dniu stawienia się strony.

Dodatkowe informacje:
Wymeldowania dokonuje się osobiście, a w przypadku nieobecności przez pośrednika posiadającego pełnomocnictwo.
Za osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunku wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzice).