Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP powyżej 6 m-cy lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

- Obywatel polski który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granice RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd .Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

- Obywatel polski który wyjeżdża poza granice RP bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 m-cy jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Podstawa prawna:
art.24 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku (Dz.U.z 2010r.Nr 217 poz.1427)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Ewidencja ludności, Inspektor Barbara Kowalczyk

I piętro, pok. 15, tel. 014 681 91 21 wew. 128, lub nr bezpośredni: 014 6819749

godz. pracy: pon. 8.00 – 16.00, wt-piątek 7.30 – 15.30

Wymagane dokumenty:

Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP

Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 m-cy

Opłaty:

Czas załatwienia sprawy:
Odręcznie w dniu stawienia się strony.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Dodatkowe informacje:
 

  • MSWIA wraz z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło nowe  centralne e-usługi dostępne na platformie e-PUAP.Do udostępnionych usług należą m.in. wniosek o wydanie dowodu osobistego ,zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenie wymeldowania ,zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP i inne. Dodatkowo usługi oraz informacje o nich dostępne są również na portalu obywatel.gov.pl
  • Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego poza tradycyjnego pisemnego wniosku można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP ,pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru .Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym lub profilem zaufanym ePUAP.