Raporty, badania ankietowe

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 2017

RAPORT z badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 2014 roku: