Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego o konsultacjach w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki

Burmistrz Radomyśla Wielkiego działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o rewitalizacji informuje, że w dniach od 23 do 30 marca 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki.

Ankiety do wypełnienia będą dostępne na stronie internetowej od 20 marca 2018 r.

 

Radomyśl Wielki, 15.03.2018 r.

Burmistrz

inż. Józef Rybiński