Ogłoszenie o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

  1. Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały przedłużone do 10 kwietnia 2018 r.
  2. Termin opublikowania diagnozy Lokalnego Programu Rewitalizacji jest planowany na dzień 30 marzec 2018 r. na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl oraz
    w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki”.
  3. Pierwsze spotkanie na którym zostanie przedstawiona mieszkańcom wstępna diagnoza założeń do Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2018 r.
    o godz. 15:00
    w sali narad budynku „Sokoła” w Radomyślu Wielkim, Rynek 29.
  4. Drugie spotkanie, na którym zostaną omówione wyniki konsultacji odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali narad budynku „Sokoła”  w Radomyślu Wielkim, Rynek 29.